Książki
Publikacje n.t. nuncjatury XVII w. w Polsce
Na tropach Świętego Józefa
Kościół milczenia dzisiaj
Rozprawy i artykuły
Inne druki
Przekłady
Recenzje i omówienia
Rękopisy
Bibliografia przedmiotowa

 1. "Janusz Korczak i jego twórczość dziecięca", Nowa Sól 1967, ss. 35 (aneks zawiera fotografie i fragmenty wywiadów przeprowadzonych z wychowankami i współpracownikami Korczaka);
 2. "Rodzaje tortur stosowanych wobec chrześcijan pierwszych wieków Kościoła - na podstawie męczeństwa świętych Perpetuły i Felicyty", Lublin KUL 1977, ss. 10;
 3. "Historiografia kultu świętych w latach 1945-1975", Lublin KUL 1977, ss. 15, 7 tabel;
 4. wywiad dla ARD - TV RFN, Lublin KUL XI 1978, "Moje studia w KUL" (1 str.);
 5. "La dottrina di Bernard Rosa su San Giuseppe secondo il concetto del mistico sposalizio dell'anima con "la Trinit creata", Lublin 1980, ss. 8, e 2 disegni - (referat wygłoszony na III Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym w Montrealu);
 6. "Franciszka Ksawera Cabrini św. (15.VII.1850 - 22.XII.1917)", Lublin 1983, ss. 2 (artykuł encyklopedyczny);
 7. "Franciszka Rzymianka, św. (1383 - 09.III.1440)", Lublin 1983, ss. 2 (artykuł encyklopedyczny);
 8. "Godność i powołanie człowieka", Wrocław 1984, ss. 9 (referat wygłoszony na spotkaniach z duchowieństwem);
 9. "L'esemplarismo trinitario nella dottrina concernente san Giuseppe in Bernardo Rosa SOC (1624-1696) e nei suoi epigoni" - parte prima pp. 57; parte seconda pp. 67 e 2 schemi;
 10. "Żyć dzisiaj na miarę św. Józefa z Nazaretu", Wrocław 1985, ss. 7 (kazanie wygłoszane w kaliskich kościołach podczas IV Międzynarodowego Kogresu Józefologicznego);
 11. tłumaczenie przemówienia papieża Jana Pawła II wygłoszonego do 7500 uczestników I-go Międzynarodowego Kongresu "Ruchu Parafialnego", "Bądźcie budowniczymi wspólnoty", "L'Osservatore Romano" 1986 , ss. 9;
 12. "Występowanie imion św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku", Wrocław 1986, 12 ss. [referat wygłoszony 09.IV.1986 na forum Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu; zob. AtKpł 78(1986) n. 455-6, z. 2-3, s. 344];
 13. tłumaczenie książki - Ludwig Hertling SJ, "Storia Della Chiesa", Citt Nuova Editrice Roma 19814, pp. 725;
 14. tłumaczenie książki - Robert Bar SJ, "Breve Patrologia" (Prefazione di Jean Daniélou; Bibliografia di Claudio Gianotto), Editrice Queriniana Brescia 19872, pp. 160;
 15. "Życie wspólnotowe księży gwarancją Kościoła roku 2000 i nowej ewangelizacji" (wypowiedź dla radia watykańskiego), Rzym X.1990, ss. 3;
 16. "Kult św. Józefa w zabytkach sztuki sakralnej Śląska do końca XVIII wieku", Wrocław 1984, ss. 10 (referat na sympozjum Sekcji Historii Kościoła PTT - Pelplin 26-27.IV.1984);
 17. "Pokuta i pojednanie w życiu młodzieży" [ss.5 maszynopis; wystąpienie w dniu 27.VIII. 1985 na konwersatorium XV Wrocławskich Dni Duszpasterskich];
 18. "Eucharystia źródłem życia nadprzyrodzonego kapłana i całej wspólnoty Kościoła", Wrocław II.1986;
 19. "Eucharystia a życie codzienne", Wrocław 1986, ss. 8, (wystąpienie w ramach kowersatorium Wrocławskich Dni Duszpasterskich 1.IX.1986);
 20. "De communione inter ecclesias locales" - Rzym 17.X.1990, ss. 6 - wystąpienie na forum Cirulus Minor Slavorum VIII Synodu Biskupów n.t. "Formacji kapłanów w aktualnych warunkach";
 21. "Problemy kształtowania teologicznego na VIII Synodzie Biskupów", Wrocław XI.1990, ss. 12 - referat na posiedzeniu Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego;
 22. "Budowanie wspólnoty kapłańskiej", Wrocław 1990 - (referat wygłoszony na sympozjum ojców duchownych w Częstochowie - 30.I.1991);
 23. "Propozycje dotyczące "Dokumentu końcowego" przygotowywanego przez Komisję Synodu Diecezjalnego d/s świeckich", Wrocław 29.I.1991;
 24. tłumaczenie artykułu biograficznego: "Toni Weber" z książki "Verso la vita; profili di autentici cristiani", red. Arnaldo Diana, Roma Citta Nuova 1991, p. 23-42;
 25. "Kapłani na miarę wezwań naszego wieku - nowość i bogactwo posynodalnej adhortacji "Dam wam pasterzy"" - wywiad udzielony VI.1992 rozgłośni radiowej księży Pallotynów w Ząbkowicach Śl., Wrocław, VI.1992, ss. 8;
 26. "Nowy model kapłana - uwagi o tożsamości kapłańskiej w świetle Adhortacji Apostolskiej "Pastores Dabo Vobis", referat wygłoszony na posiedzeniu Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego - w 35-lecie jego istnienia i działalności - 18.XI.1992, ss. 12;
 27. Nuovo slancio dell'ecumenismo dopo l'assemblea ecumenica di graz '97 (i cristani riconciliati della Rep. Ceca offrono la propria luce ed esperienza ai cristiani dell'Irlandia del Nord);
 28. Ottmaring widziane z bliska. Centrum Ekumenicznego Życia Miejscem 17 Ekumenicznego spotkania Biskupów (26 - 1 XII '98);
 29. Komunia ze świętymi w eklezjologii Soboru watykańskiego II;
 30. Kard. M. Vlk, homilia podczas Eucharystii zamykającej obrady 27 sesji plenarnej CCEE, Jasna Góra kaplica Cudownego Obrazu 05 X '97, (przekład);
 31. Radio Watykańskie: Synod Biskupów Europy 1990;
 32. Radio Watykańskie: Relacje z działalności CCEE w latach 1993-2001;