Książki
Publikacje n.t. nuncjatury XVII w. w Polsce
Na tropach Świętego Józefa
Kościół milczenia dzisiaj
Rozprawy i artykuły
Inne druki
Przekłady
Recenzje i omówienia
Rękopisy
Bibliografia przedmiotowa

  1. Kard. Miloslav Vlk, Świadkowie wolności w prawdzie, "Homo Dei" LXVII(1997) n.3. s. 9-22;
  2. Kard. Miloslav Vlk, Apel jasnogórski podczas 27 sesji plenarnej CCEE - 04 X '97; zob. Cała Europa na Jasnej Górze. Apel Jasnogórski - 4 października 1997 r. Kardynał Miloslav VLK - Prymas Czech, "Niedziela" XL(1997) n. 42A, s. 3;
  3. Kard. Miloslav Vlk, Sarajevo - wyzwanie i program dla Europy, "Homo Dei" LXVIII(1998) n.1. s. 9-17;
  4. Blisko Jezusowego krzyża. Z ks. kard. Miloslavem Vlkiem, arcybiskupem Pragi, prymasem Czech, przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy rozmawia Andrzej Cehak, z czeskiego tłumaczył ks. Tadeusz Fitych, "Pastores" 2(1999), n. 1, s. 100-106;
  5. Kard. Miloslav Vlk, Europa Ducha, "Biuletyn OCIPE - Wokół Współczesności", (2000) nr 6, s. 1-5
  6. Kard. Miloslav Vlk, Nie żyć w kłamstwie i nienawiści - nauka płynąca z genezy totalitaryzmu (referat wygłoszony podczas Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie, KUL 15 września 2000 r.), "Wokół Współczesności - Biuletyn OCIPE" (2000) nr 9, s. 1-8;
  7. Kard. Miloslav Vlk, Rola Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w jednoczącej się Europie, (referat wygłoszonyna otwarcie II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie, 24-25 listopada 2000 r.), w serii Zeszyt Niedzieli Nr 23, Częstochowa 2001;