Książki
Publikacje n.t. nuncjatury XVII w. w Polsce
Na tropach Świętego Józefa
Kościół milczenia dzisiaj
Rozprawy i artykuły
Inne druki
Przekłady
Recenzje i omówienia
Rękopisy
Bibliografia przedmiotowa

 1. Budowa biblioteki Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, "Nowe Życie" 4(1986) nr 22, s. 15-16;
 2. Homilia na uroczystość Chrystusa Króla - 20.X1.1983, 34 Niedziela zwykła, "Nowe Życie" 1(1983) nr 11, s. 2;
 3. [wywiad firmowany pseudonimem "Stanisław"] Hubert Schulze - Hobeling, Scheinwerfer für die nächsten Meter, "Neue Stadt" 30(1987) n. 11, s. 20-21;
 4. Kapłan roku 2000 - nowe perspektywy VIII Synodu Biskupów , "Nowe Życie", 8(1990) nr 26, s. 8-9;
 5. Kapłani - skuteczne narzędzia jedności w służbie Kościoła i świata ," Mariapoli" 1(1992) nr 5, s. 4-5 i 21;
 6. Kapłani nowej ewangelizacji (wywiad przeprowadzony przez Piotra Niteckiego), "Ład" 10(1992) nr 37 s. 3 i 7;
 7. Kapłani - skuteczne narzędzia jedności Kościoła, wspólnoty i nowej ewangelizacji, "Gość Niedzielny" 69(1992) nr 27, s. 6; oraz "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLV(1992) n. 3, s. 276-281;
 8. Dam wam pasterzy, "Ład Boży" (1992) nr 15 s. 4-5;
 9. Światło duszpasterza na pustynnej drodze od pomywacza witryn do arcybiskupa, "Homo Dei" 62(1993), n. 3, s. 37-43;
 10. Mistrzowska Droga ku nowej ewangelizacji wywiad z uczestnikiem Synodu Biskupów Europy - księdzem arcybiskupem Pragi Miloslavem Vlkiem, "Nowe Życie", X(1993) nr 3 s. 7;
 11. Drogowskaz na bezdrożu - życiowe świadectwo abpa. M. Vlka, "Mariapoli" 2(1993) nr 3-4, s. 34-35, 40-42;
 12. Anche la casa ewangelizza. dalla Polonia: un'espressione concreta di comunione tra sacerdoti, "Gen's" (1993), n. 4-5, s. 146-149;
 13. Pomywacz witryn arcybiskupem , "Nowe Życie", X(1993) nr 3 s. 6 i 20;
 14. Rada evropské biskupské konference (CCEE) - Za integraci a novou evangelizaci našeho kontinentu, "Nové Město" 3(1994), n. 2-3, s. 10-11;
 15. Każdy przybysz jest darem - Europejski kongres biskupów o duszpasterstwie emigrantów, "Nowe Życie" XI(1994), n. 3, s. 6-7, 10;
 16. Cestou je vzáájemné sdílení - Rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem Fitychem, sekretářem Předsedy CCEE, "Zpravodaj Praźské Archidiecéze" (1994), n. 4, s. 3;
 17. Přínos Církve pro budování nové Evropy - Návštěva prezidenta CCEE v institucích Rady Evropy a Evropské unie, "Nové Město" 3(1994), n. 5, s. 11;
 18. Šance a rizika emigrace v Europě. Jak odpovi církev na xenofobii?, "Katolický Týdenik" 5(1994), n. 5, s. 3;
 19. Czym jest Konferencja Episkopatów Europy. Z ks. prałatem Tadeuszem Fitychem, sekretarzem przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, rozmawia Piotr Nitecki, "Nowe Życie" XII91995), n. 1, s. 7-8;
 20. Wkład Kościoła w budowanie nowej Europy - wizyta Prezydenta CCEE w Instytucjach Rady Europy i Unii Europejskiej, AtKapł 86(1994) nr 513-514, z. 2-3, s. 311-319;
 21. Z myślą o biblijnej formacji chrześcijan, "Nowe Życie" XI(1994), n. 5, s. 8;
 22. Spotkanie biskupów z myślą o biblijnej formacji chrześcijan, "Dobry pasterz" (1994), z. XV, s. 211-213; AtKapł 86(1994) nr 513-514, z. 2-3, s. 310-311;
 23. Budowanie Wieczernika Europy z myślą o jednoczeniu i nowej ewangelizacji naszego kontynentu. 24 Zgromadzenie Generalne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE): Simmern (24-.01.1994 -Moguncja 30.1.1994), "Homo Dei" LXIII(1994) n.3, s. 68-72; oraz "Wrocławski Przegląd teologiczny" 2(1994), n. 1, s. 125-130; "Dobry Pasterz" (1994), z. XV, s. 204-210; AtKapł 86(1994) nr 512, z. 1, s. 155-160;
 24. Chrześcijanie zgromadzeni w "Trzecim Rzymie" nienawiści przeciwstawiają miłość, "Ateneum Kapłańskie" 87(1995) nr 517, z. 3, s. 455-457; "Dobry pasterz" (1994), z. XV, s. 214-217;
 25. Mądrość i Wiedza. Kuzańczyk w spojrzeniu na teraźniejszość, "Roczniki Teologiczne" XLI(1994) z. 4, s. 157-163;
 26. Dialogo tra i cristiani a Mosca. Sulla collaborazione nell''ex URSS, "Gen's"XV (1995), n. 6, s. 239-240;
 27. "Kościół milczenia dzisiaj" - z ks. Tadeuszem Fitychem rozmawia ks. Tadeusz Reroń, "Niedziela" (1995) n. 30A, z 23 VII '95, s. 11;
 28. Sarajewo - wyzwanie dla Europy, z kard. Miloslavem Vlkiem rozmawia ks. Tadeusz Fitych, "Niedziela" XXXIX(1996), n. 5A, s. 1, 13; "Dobry Pasterz" (1996), z. XVIII, s. 158-167; "Nowe Miasto" (1996) n. 2, s. 5-7;
 29. "S panem Kardínálem jsme si znovu uvědomili, źe sarajevští křstané našli světlo a také sílu pro další cestu. Tou cestou je smíření a odpuštění. Ale je to také vědomí, źe musime źí spolu a kaźd druh člověk je pro mne darem" - rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem Fitychem, "Prokopské listy" V(1996), n. 1, s. 1-4;
 30. Eliminare il muro d'ignoranza e pregiudizi che divide i cristiani di due Paesi confinanti. Creare ponti tra i popoli - intervista a T. Fitych ["Kościół milczenia dzisiaj, Praga 1995], (1996), Gen'sn. 2, s. 54-55;
 31. Jasna Góra Wieczernikiem Europy. Biskupi Europy w Polsce 2-5 października 1997r., z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś, "Niedziela" XL(1997) n. 40A, s. 1,9;
 32. Żyć dzisiaj na miarę Józefa z Nazaretu, "Homo Dei" 68(1998), n. 1, s. 133-138;
 33. Být vrohodnymi svědky evangelia v součsané Europě, "Nové Město" 7(1998), n. 4-5 s. 7-10;
 34. Repubblica Ceca: fecondit ecumenica. Intervista con il card. Miloslav Vlk a cura di Tadeusz Fitych, 43(1998), "Il Regno" n. 817 (12), s. 381-383
 35. Sprawozdanie z Działalności Biblioteki Głównej PWT i MWSD we Wrocławiu w roku akademickim 1990/91 , "Wrocławskie Wiadomości Diecezjalne",46( 1993) n. 1-2, s. 120-122;
 36. Jan Paweł II o powołaniach kapłańskich , "Nowe Życie" 10(1993) n.5, s. 4,18
 37. Z myślą o biblijnej formacji chrześcijan (sprawozdanie z kongresu komisji CCEE n.t. duszpasterstwa biblijnego), "Homo Dei" (1994), nr 2 s. 100-101;
 38. Biskupi europejscy wołają z Monachium (Sprawozdanie z kongresu "Szanse i ryzyka europejskiej emigracji"), "Homo Dei" (1995), nr 2 s. 81-84;
 39. "Symfonia Wiary" - Nowy Katechizm Katolicki, "Nowe Życie"10(1993) n. 4, s. 5-6
 40. Z Programu Pana Kardinála v CCEE,"Zpravodaj Praźské Archidiecéze" (1995), n. 4, s. 2-3;
 41. Patriarchat z bliska - rozmowa z ks. prałatem Tadeuszem Fitychem, sekretarzem kardynała Vlka, KAI (1998) n. 43, s 19-20;
 42. Wizyta kard. Miloslava Vlka u Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I, "Niedziela" 41(1998), n. 44A, s. 22;
 43. 350 lecia pokoju westfalskiego: Pokój - Dar I Styl Życia Na Obraz Boga, mówi ks. prał. Tadeusz Fitych sekretarz kard. Miloslav Vlka - prymasa Czech, "Niedziela" 41(1998), n. 46A, s. 7;
 44. Prawosławny klasztor Valamo domem biskupów Europy 28. Sesja plenarna CCEE w Finlandii, "Niedziela" 41(1998), n. 47a 22 XI '98, s. 12-13;
 45. Ekumeniczne spotkanie biskupów, "Niedziela" 41(1998), n. 49 z 6 XII '98, s. 6;
 46. Praha, Litoměřice a Olomouc očekávají hosta z Neapole, "Nové Město" 8(1999), n. 4, s. 6;
 47. Biskupi Europy w Grecji (z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś), "Niedziela" (2000) n. 9, s. 16;
 48. Wieczernik Europy w Brukseli (z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś), "Niedziela" 43(2000) n. 45A, s. 6,8;
 49. Przynosić Europie duszę wzorem św. Pawła z zapałem służącego na Areopagu, "Dobry Pasterz" XXV(2000), Styczeń-Grudzień, s. 79-88;
 50. Ruchy kościelne w Polsce - nowy etap (z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, prymasa Czech - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś), "Niedziela" (2000) nr 52-53, s. 19; "Szum Nieba" (2001) nr 1, s.4-6;
 51. Rada Konferencji Episkopatów Europy - 30-lecie działalności i nowy etap (z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - rozmawia ks. red. Ireneusz Skubiś), "Niedziela" (2001) nr 22 A, s. 5-6;