Książki
Publikacje n.t. nuncjatury XVII w. w Polsce
Na tropach Świętego Józefa
Kościół milczenia dzisiaj
Rozprawy i artykuły
Inne druki
Przekłady
Recenzje i omówienia
Rękopisy
Bibliografia przedmiotowa

      Obok faktu, że książka była głównym darem Ks. Kard. M. Vlka dla Ojca Świętego podczas Jego wizyty apostolskiej w Pradze (w czasie jej obsługi często obszerne jej pasusy wykorzystywali polscy dzienikarze radiowi i telewizyjni) oraz licznych wypowiedzi listowych biskupów polskich w prasie codziennej i periodykach katolickich ukazały się m.in. niektóre przytoczone poniżej reakcje. Ponadto książka kompendium n. Kościoła katolickiego w Republice Czeskiej w dniu 4 maja 1995 stała się pretekstem do zorganizowania w katowickiej siedzibie "Gościa Niedzielnego" konferencji prasowej - swego rodzaju forum, na które przybyli świeccy i duchowni przedstawiciele obu Kościołów i nacji. Jego celem było umocnienie wzajemnego poznania, współpracy i efektywnej wymiany darów.

Niektóre reakcje prasowe:

  • Cezary Chwilczyński, (rec. - Ks. T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj), Kościół w Czechach przemówił, "Niedziela" 38(1995) n. 22A z dnia 28 V, s. 3;
  • Zdzisław Szuba, Od milczenia do dialogu. Prezentacja książki o kościele katolickim w Czechach, "Słowo - Dziennik Katolicki" R. 3 (1995) n. 88 (580) z dnia 09 V 1995, s. 2;
  • Danuta Lubina-Cibińska, Wymiana darów. Prymas czech i Moraw w Katowicach, "Gazeta Wyborcza" (1995) z dnia 5 V 1995, s. 3;
  • Dni kultury chrześcijanskiej, "Ziemia Ząbkowicka" (1995), n. 9, s. 7;
  • Książka - kompendium o Kościele w Czechach, "KAI Biuletyn" (1995), n. 50 (164) 1 VII 1995, s. 11;
  • Zdzisław Szuba, Po Białej Górze i "aksamitnej rewolucji" tylko co trzeci Czech przyznaje się dziś do Kościoła katolickiego, "Słowo - dziennik katolicki" (1995) n. 96 z dnia 19-21 V 1995, s. 6;
  • Andrzej Babuchowski, (rec. - Ks. T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj), Kościół czeski przemówił, "Gość Niedzielny" (1995), n. 29, z 16 VII '95, s. 5;
  • Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj - wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga 1995 - Nowa Ruda, "Kurier Praski" (1995) n. 6, czerwiec 1995, s. 2;
  • Józef Mandziuk (rec.), Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Praga - Nowa Ruda 1995, ss. XXIII, 427, "Saeculum Christianum" 2(1995) n. 2. s. 212-213;
  • Walerian Bugel (rec.), Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi Księży Biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu niepodległości. Posł.: Miloslav VLK, abp. Przekł. z [czes.] Jerzy Gabski MIC, Marcin Szeloch, Zdzisława Szymczyńska OP. - Gulbinowicz Henryk, kard.: Pentecostes Slavae (przedm.); Macharski Franciszek, kard..: Wspólna droga ku II Millenium Chrześcijaństwa [przedm.]; Zimoń Damian, abp: Nosimy to samo duchowe dziedzictwo [przedm.]. Praga - Nowa Ruda "Czas" 1995 - XXI [3], 427, [3] s., 15 tabl.: il. port. tab. wykr bibliogr. ISBN: 83-9033862-08, "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego" II(1996), n. 2, s. 163.