Książki
Publikacje n.t. nuncjatury XVII w. w Polsce
Na tropach Świętego Józefa
Kościół milczenia dzisiaj
Rozprawy i artykuły
Inne druki
Przekłady
Recenzje i omówienia
Rękopisy
Bibliografia przedmiotowa

 1. Księga Wiary (cz. 1), "Mariapoli" 1(1992) n. 11, s. 18-20; Symfonia Wiary (cz. 2) "Mariapoli" 1(1993) n. 1-2, s. 33-34;
 2. C. Bertola, Fraternita Sacerdotale. Aspetti sacramentali, teologici ed esistenziali, Roma (1987), ss. 122, "Homo Dei" LXII(1993), n. 3, s. 100-102;
 3. Bruno Forte, Sul Sacerdozio Ministeriale. Due meditazioni teologiche, Cinisello Balsamo, editrice Paoline, 1989, ss. 74, "Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3, s. 438-439;
 4. Paul Joseph Cordes, Inviati A Servire Presbyterorum Ordinis - storia, esegesi temi, sistematica (Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1990), ss. 335; "Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3,
 5. Agostino Favale, Il Ministero Presbiterale. Aspetti dottrinali, pastorali, spirituali, LAS Roma 1989, ss. 376, (Studi di Spiritualit, 7), "Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3, s. 436-438;
 6. Josef Zvěřina, Teologie agape, t. 1, wyd. "Scriptum", Praha 1992, ss. 407, ze wstępem i przedmową oraz posłowiem ks. Oto Mádra, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), n. 21, s. 114-118; także "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 248-253; "Chrześcijanin w Świecie" (1994), n. 1-2 s. 306-310;
 7. Miloslav Vlk - Reifezeit (Miloslav Vlk - Czas dojrzewania), München 1994, ss. 136, "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 257-259;
 8. Alain Boudre, Laveur de vitres et archeveque (Pomywacz witryn i arcybiskup) - La premi re biographie de Mgr Miloslav Vlk (Prague), préface de Vaclav Havel, Nouvelle Cité, Paris 1994, ss. 208, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), n. 21, s. 118-121; także "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 2353-256;
 9. Prezentace první biografě českého primasa, "Zpravodaj Praźské Archidieceéze" (1994), n. 5, s. 3;
 10. Piero Coda (wyd.), Testimoni della Liberta di Cristo. Dichiarazione dell'Assemblea del Sinodo dei vescovi per 1'Europa - Testo e Commento (Roma, 1992), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 124-128; "Dobry Pasterz" (1994), z. XV, s. 259-264;
 11. Christian Thiede, Bischöfe - kollegial für Europa. Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen im Dienst einer sozialethisch konkretisierten Evangelisierung, ICS Schriften, Bd. 22, (Münster 1991), ss. 268, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 129-132; "Dobry Pasterz" (1994), z. XV, s. 265-268;
 12. K.J. Wiśniewska OSB, Teologia Angelusa Silesiusa (Jana Schefflera), Warszawa 1984, ss. 190, (ks. Tadeusz Fitych), "Roczniki Teologiczne" XLI(1994) z. 4, s. 163-168;
 13. Nicola Cusano, La Dotta Ignoranza, tł., wstęp i indeksy Graziella Federici Vescovini, Citta Nuova Editrice (Roma 1991), ss. 229, (Fonti Cristiane per il terzo millennio, 7), "Saeculum Christianum" 2(1995), n. 2, s. 218-221;
 14. Bp Zygmunt Pawłowicz, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk 1992, ss. 254, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 132-137;
 15. "Europa pogańska czy chrześcijańska", "Niedziela" XL(1997) n. 40A, s. 8;
 16. Kard. Miloslav Vlk, Europa pogańska czy chrześcijańska? Miłość drogą do jedności, Katowice 1997, 140 ss., "Trzecie Tysiąclecie" 1(1997) n. 1, s. 99-104; "Ateneum Kapłańskie" 90(1998) nr 534 z. 2, s. 317-319;
 17. Donato Squicciarini, Nunzi Apostolici a Vienna (Nuncjusze Apostolscy w Wiedniu), Libreria Editrice Vaticana Citt del Vaticano (1998), ss. 295; przedmowa i prezentacja autora, 56 barwnych fotografii, "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2, s. 228-230;
 18. Urban Fink, Die Luzerner Nuntiatur 1586-1873 (Zur Behördengeschichte und Quellenkunde der päpstlichen Diplomatie in der Schweiz. Mit einem Nachvort von Erzbischof Dr. Karl-Josef Rauber), Collectanea Archivi Vaticani 40; Luzerner Historische Veröffentlichungen Band 32, Luzern Stuttgard 1977, ss. 437, "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2, s. 231-233
 19. Hubertus Blaumeiser, Martin Luters Kreuzestheologie. Schlüssel zu seiner Deutung von Mensch und Wirklichkeit. Eine Untersuchung anhand der Operationes in Psalmos (1519-1521). Bonifatius Verlag Padeborn (1995), ss. 576, 80, Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien, t. 60, Johann - Adam - Möhler - Institut, ISBN 3-87088-809-1, "Seculum Christianum" 6(1999) nr 2, 255-260;
 20. Dr. Franjo Komarica, In Verteiligung der Rechtlosen, Bischöfliches Ordinariat Banja Luka, Zoro-Zagreb-Sarajevo, 1996, ss. 630, "Saeculum Christianum" 7(2000), n. 1, s. 270-274;