Życiorys
Studia
Działalność kościelna
Działalność naukowa
Tematyka badań
Działalność społeczna
Dewiza życiowa
Ulubieni autorzy
Hobby


    Watykańskiego II", ss.: XIV, 99., promotor: Ks. prof. dr hab. W. Schenk; pod kierunkiem ks. dra L. Czaji w Papieskim Fakultecie Teologicznym (PFT) we Wrocławiu,
  • 1975-1980 studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła, katedra dziejów teologii (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - KUL),
  • 1977 - licencjat teologii na podstawie rozprawy "Kult Świętego Józefa w krzeszowskim opactwie cystersów w latach 1969-1810", Lublin 1977 - praca napisana w Instytucie Historii Kościoła KUL, katedra dziejów ustroju Kościoła, promotor: Ks. prof. dr hab B. Kumor; ss.: XII; 241; 55 fotografii; 18 tabel; 5 map.,
  • 1983 - doktorat teologii na podstawie rozprawy "Nauka o Swiętym Józefie na Śląsku w XVII i XVIII wieku na podstawie źródeł rodzimych", Lublin 1983, ss. : XLIII; 445; 2 fot.; 1 rys. - w Instytucie Historii Kościoła KUL, katedra dziejów teologii; promotor: O. prof. dr hab H. D. Wojtyska CP, recenzenci : Bp Prof. dr hab. W. Urban; Bp doc. dr hab. J. Śrutwa.
  • w latach 1976 i 1977 uczestnik kursów językowych w uniwersytecie protestanckim w Genewie,
  • w okresie 1986-1988 - stypendysta Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie,
  • 2001-2006 prace badawcze i redakcyjne w środowisku uniwersyteckim w Augsburgu i Monachium, uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Archiwum Watykańskiego, Biblioteki Watykańskiej, Włosko-Niemieckiego Instytutu Historycznego w Trydencie.
  • 2006 - rozprawa habilitacyjna przedłożona na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego: Struktura i Funkcjonowanie Nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622-1627), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005 (Opolska Biblioteka Teologiczna, 76), ss. 886, 15 nlb; recenzenci: ks. Bp Prof. dr hab. Jan Kopiec (UO); ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk (UKSW); dr hab. Wojciech Tygielski, prof. UW.