Fargment mozaiki z bazyli św. Marka w Wenecji: Jezus umywa nogi apostołom.
Życiorys
Studia
Działalność kościelna
Działalność naukowa
Tematyka badań
Działalność społeczna
Dewiza życiowa
Ulubieni autorzy
Hobby

      Fitych Tadeusz

      Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany (czynny na kilku polskich uczelniach);
      Kapłan archidiecezji wrocławskiej oraz świdnickiej (od XI 2006), członek szeregu towarzystw naukowych: Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego; Czeskiego Towarzystwa Historycznego; Polskiego Towarzystwa Teologicznego (Sekcja Historii Kościoła oraz Sekcja Patrologii); Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego; Polskiego Towarzystwa Historycznego; Cusanus - Geselschaft w Trewirze, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego; Polskiego Studium Józefologii w Kaliszu; były adiunkt i sekretarz generalny Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

      Posiada certyfikat "Asylum Glacense" (udzielany od 2000r.); należy do grona 150 osób - ludzi nauki, kultury, sztuki i biznesu zamieszkałych w tym czasie na Ziemi Kłodzkiej.

    Urodzony 23 stycznia 1948 w Nowej Soli w rodzinie oficera pożarnictwa (małżeństwa Czesława i Marii z d. Tereszczuk, jako pierwszy z trojga ich dzieci - Jana i Haliny - tabela gen. 1, tabela gen. 2a i tabela gen. 2b). Doktor teologii KUL - historyk Kościoła ze specjalizacją dziejów teologii oraz historii dyplomacji. Doktor habilitowany na Wydziale Teologiczncznym Uniwersytetu Opolskiego.

Święcenia kapłańskie: 25 maj 1974 Wrocław, z rąk ks. bpa prof. W. Urbana.

Odznaczenia, tytuły: prałat Jego Świątobliwości.

Hasło w leksykonach biograficznych:

  • Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. (Stan na dzień 1 stycznia 1996r.), KAI Warszawa 1996, s. 92;
  • Józef Mandziuk, Słownik Księży Pisarzy Archidiecezji Wrocławskiej 1945-1992, Warszawa 1997, s. 92-95;
  • Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele w Polsce? Ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce (stan na dzień 15 lutego 1999r.), KAI Warszawa 1999, s. 87-88;
  • L. Zawadzka (red.), Polak w świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą, Wydawnictwo PAI, Warszawa 2001, s. 80;
  • Słownik Polonii Świata (W służbie Bogu i ludziom), Paryż 2002;
  • Polscy i polskiego pochodzenia kapłani, zakonnicy i siostry zakonne pełniący posługę w różnych krajach świata. Oficyna Wydawnicza Kucharski Toruń 2002, s. 62, 63.
  • Twórcy wizernku Polski, Warszawa 2002, s. 47-48 (Złote Myśli Ludzi Wielkiego Serca, Umysłu, Talentu, t. 2);
  • I. Dec (red.) 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zarys historii i pracownicy naukowi PWT we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 193;
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-2002. Pracownicy naukowo - dydaktyczni, Wykaz prac dyplomowych. Sympozja. Działalność Wydawnicza, red. I. Dec, Wrocław 2002, s. 273-281.