Życiorys
Studia
Działalność kościelna
Działalność naukowa
Tematyka badań
Działalność społeczna
Dewiza życiowa
Ulubieni autorzy
Hobby


 • Dzieje Kościoła i kultury na Śląsku w XVII w.;
 • Historyczny rozwój kultu i nauki o św. Józefie na Śląsku i w Polsce od w. XVII;
 • Teologia patrystyczna;
 • Nuncjatura Apostolska w Polsce XVII w.;
 • Teologia kapłaństwa po Soborze Watykańskim II;
 • Życie wspólnotowe i formacja stała prezbiterów;
 • Historia, tożsamość i działalność CCEE (zagadnienia kolegialności biskupiej);
 • Współpraca Kościoła i instytucji europejskich na rzecz zjednoczenia kontynentu;
 • Umacnianie wzajemnego poznania i wymiany darów pomiędzy bratnimi Kościołami w Polsce i w Czechach;
 • Ekumenizm, tożsamość eklezjalna, reforma i odnowa kościelna;
 • Ludzie i kultura Dolnego Śląska;
 • Dzieje nowożytnej dyplomacji, akademie dyplomatyczne, a zwłaszcza dyplomacja polska XX w.;
 • Badania politologiczne (m.in. nauka o państwie i Kościele, komunikacja społeczna; systemy wartości a przemiany cywilizacyjne; pardygmaty Europy i jej integracji).
 • Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska; mała architektura sakralna i turystyka kulturowa.