Życiorys
Studia
Działalność kościelna
Działalność naukowa
Tematyka badań
Działalność społeczna
Dewiza życiowa
Ulubieni autorzy
Hobby

"Jezus umiłowawszy swoich do końca ich umiłował"
(J 13,1) - z obrazka prymicyjnego,

"Aby wszystko na nowo odnowić w Chrystusie"
(Ef 1,10) - dewiza 35 wrocławskich księży neoprezpiterów z 1974 r.,

a wreszcie słowo życia i ukierunkowanie swej kapłańskiej posługi:
"Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił" (Mt 27,46),

"Aby wszyscy byli jedno, aby świat uwierzył" (J 17,21).