Ks. Tadeusz Fitych

Struktura i funkcjonowanie nuncjatury

Wstecz

Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622-1627)

* W "złotym okresie" dziejów nuncjatur apostolskich, przypadającym na półwiecze od pontyfikatu Grzegorza XIII do Grzegorza XV (1572-1623), podstawowym zadaniem nuncjatur (wypływającym z ich tożsamości) było wspomaganie i dopilnowywanie realizacji reform trydenckich.

* Wiek XVII był złotym okresem rozwoju zarówno papieskiej, jak i polskiej dyplomacji (i to w sytuacji, kiedy Rzeczpospolita nie miała jeszcze swych stałych przedstawicielstw), przy czym kontakt Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską był najsilniejszą i najdłużej trwającą relacją dyplomatyczną, kontynuowaną od doby jagiellońskiej do drugiej wojny światowej. Co więcej, żadne inne przedstawicielstwo dyplomatyczne nie miało w Polsce takiej ciągłości i systematyczności jak nuncjatura apostolska.

* Czytelnik otrzymuje tu pierwszą w historiografii europejskiej próbę opisu działania nuncjatury apostolskiej, traktowanego jako organiczna całość. W tym konkretnym przypadku jest to wstępny ok. 12-miesięczny okres działalności G. B. Lancellottiego (23 XI 1622-25 VI 1627).

* Publikacja zawiera pierwszą w historiografii europejskiej krytyczną edycję z przekładem polskim (w układzie synoptycznym) tzw. pakietu trzech podstawowych typów dokumentów i brewe związanych z nominacją nuncjusza oraz określeniem jego jurysdykcji i podstawowych zadań dyplomatycznych. Są nimi: instrukcja poselska (ogólna), facultates, list "żelazny" i rzadko spotykany tak liczny zestaw listów rekomendacyjnych.

* Książka odsłania wiele nieznanych faktów dotyczących epoki zygmuntowskiej w zakresie życia religijnego, kultury, urbanistyki, komunikacji, poczty itd.

* Cennym instrumentarium książki jest m.in. aneks (z rzadko spotykanymi tabelami genealogicznymi, mapami i schematami dotyczącymi ustroju kurii rzymskiej oraz Rzeczypospolitej, a także rozbudowany indeks rzeczowy.

ks. Tadeusz Fitych - dr historii Kościoła KUL, adiunkt w Katedrze Historii Kościoła na Śląsku w Papieskim Wydziale Teologicznym; stypendysta Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie i członek "II wyprawy rzymskiej" (1986-88), przygotowującej krytyczną edycję akt nuncjatury (zob. ANP t. 22/1 -

[PAU], Cracoviae 2001);
audytor na Synodzie Biskupów (1990); pomysłodawca, współzałożyciel i członek zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych "FIDES" (1991-93);
sekretarz przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (1993-2001);
członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych; prowadził studia studia i prace badawcze m.in. na uniwersytetach włoskich (w Rzymie, Trydencie, Florencji, Perugii, Neapolu) i niemieckich w Augsburgu i Regensburgu; pełnił posługę kapłańską w ekumenicznym miasteczku Ottmaring k. Augsburga (2001-2005);
Autor wygłosił szereg referatów na sympozjach krajowych i międzynarodowych, opublikował kilka książek oraz ok. 200 artykułów o problematyce historycznej i teologicznej;
hasło biograficzne Autora jest prezentowane w leksykonach oraz w witrynie internetowej - www.fitych.org.

Wstecz

Ks. Tadeusz Fitych, Struktura i Funkcjonowanie
Nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego
(1622-1627),
Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005
(Opolska Biblioteka Teologiczna, 76), ss. 886, 15 nlb.
ISBN 83-60244-00-66

Zamówienia można składać:
Małgorzata i Jan Fitychowie
e-mail:
majafit@poczta.onet.pl
tel.: 0663/34-68-15; 068/38-75-784

Dodatkowe informacje o książce:
FORMAT: B5, 24 x 17 cm
PRZYPISY: 1.928
POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE: 1.211
PODSTAWOWE DOKUMENTY NUNCJUSZA: 19
REPRODUKCJE: 50
SCHEMATY ORGANIZACYJNE: 6
TABELE I ZESTAWIENIA: 19
MAPY: 13

Oferty cenowe

Tu do pobrania pliki niniejszej reklamy.

Recenzje i omówienia prasowe