Życiorys
Studia
Działalność kościelna
Działalność naukowa
Tematyka badań
Działalność społeczna
Dewiza życiowa
Ulubieni autorzy
Hobby


 • Papieski Fakultet Teologiczny (PFT) we Wrocławiu 1985-2006 (adiunkt, sekretarz generalny, wykładowca patrologii i historii Kościoła, reorganizator i dyrektor Biblioteki Głównej PFT i MWSD 1988-1993),
 • w okresie 1986-1988 - stypendysta Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie i członek "quasi II-giej" polskiej wyprawy naukowej do spraw krytycznej edycji akt nuncjatury polskiej, ponadto studia i prace badawcze na
  uniwersytetach włoskich: w Rzymie, Florencji, Perugii, Neapolu i niemieckich: w Augsburgu i Regensburgu,
 • 1991-1993 - Warszawa, pomysłodawca, współzałożyciel i członek zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych w Polsce (FIDES);
 • 1977-2006 prelegent i uczestnik licznych kongresów krajowych i zagranicznych;
 • 2001-2006 prace badawcze i redakcyjne w środowisku uniwersytetu w Augsburgu, uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Archiwum Watykańskiego, Biblioteki Watykańskiej, Włosko-Niemieckiego Instytut Historycznego w Trydencie;
 • 2006 - prace badawcze i redakcyjne oraz wykłady w środowisku uczelni wyższych na Dolnym Śląsku;
 • 2006 - profesor na Wydziale Politologii w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.
 • od X 2007 - II 2011 profesor na Wydziale Nauk Społecznych i Zarządzania w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości .
 • Od III 2011 – VI 2012 w Dolnoślaskiej Wyższej Szkole Slużb Publicznych „ASESOR” we Wroclawiu
 • Od X 20012 w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu