Życiorys
Studia
Działalność kościelna
Działalność naukowa
Tematyka badań
Działalność społeczna
Dewiza życiowa
Ulubieni autorzy
Hobby


  • 1964-1967, Nowa Sól, prezes liturgicznej służby ołtarza zrzeszającej ok. 200 osób,
  • 1964-1967, Nowa Sól, członek koła teatralnego,
  • 1971, Wrocław - Papieski Fakultet Teologiczny, współautor, reżyser i scenograf spektaklu teatralnego "Effetha" (w kategorii scena współczesna),
    Tekst sztuki

    Fotografie
  • 1972-1973, dziekan alumnów w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu,
  • 1972-1974, pomysłodawca, współzałożyciel i wiceprezes seminaryjnego koła PTTK "Tumskie" we Wrocławiu,
  • 1976-1980, Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) jeden z "pionierów" realizujących wymianę kontaktów pomiędzy studentami KUL, a młodzieżą oraz pracownikami uniwersytetu protestanckiego w Genewie.