Książki
Publikacje n.t. nuncjatury XVII w. w Polsce
Na tropach Świętego Józefa
Kościół milczenia dzisiaj
Rozprawy i artykuły
Inne druki
Przekłady
Recenzje i omówienia
Rękopisy
Bibliografia przedmiotowa

"Na tropach
Św. Józefa"
"Akta nuncjatury
w Polsce"
"Kościół milczenia
dzisiaj"
 
 
"Funkcjonowanie Nuncjatury
Giovanniego Battisty Lancellottiego
(1622-1627)"
 • Trójca Stworzona; nauka o Św. Józefie na Śląsku w XVII-XVIII w., Towarzystwo Naukowe KUL Lublin 1990, ss. 299; w tym: 2 fot., 1 rys., streszczenia i spisy treści w języku angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim;
 • Starodruki Cenne księgozbioru Biblioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, oprac. A. Skura, red. T. Fitych, A. Siemieniewski, Wrocław 1993, ss. 168;
 • Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga - Nowa Ruda 1995, ss. 450;
 • Testi Liturgici. Częstochowa - Jasna Góra 2-5 Ottobre 1997, red. tomu T. Fitych; oprac. liturgiczne T. Fitych, M. Adaszek; oprac. muzyczne J. Waloszek i K. Szymonik;
 • Acta Nuntiaturae Polonae, t. XXII/1 - Giovanni Battista Lancellotti (1622-1627), Polska Akademia Umiejętności Kraków 2001, ss. 500;
 • Korzenie rodzinne: Fitychowie, Nowa Sól 2000;
 • Na tropach Św. Józefa (Zestawienie polskiego piśmiennictwa z okresu XVII-XXw.), Legnica 2001;
 • Struktura i Funkcjonowanie Nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego
  (1622-1627), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005 (Opolska Biblioteka Teologiczna, 76), ss. 886, 15 nlb.
 • "Boże Młyny" krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej), Kudowa-Zdrój 2009, ss. 74.
 • "Gottes Mühlen" - Wegkreuze und Bildstöckeim Kudowa - Nachoder Grenzgebiet (auf den Spuren des Kulturerbes des Glatzer Landes und Schlesiens), Kudowa-Zdrój 2010, ss. 72.