Rys historyczny miasta
Dzieje regionu
Kalendarium
Czasy współczesne
Warto zobaczyć
Zabudowa mieszkalna
Literatura związana z miastem
Literatura związana z regionem

 • Andrzejewski T., Charakterystyka Pozycji Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli, [w]: Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej - Zeszyt sesyjny nr 4, Zielona Góra 1998.
 • Andrzejewski T., Gącarzewicz M., Dzieje Nowej Soli - materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej, Nowa Sól 1999.
 • Andrzejewski T., Motyl K., Pozycja Środkowej Odry 1928 - 1945. Odcinek Nowa Sól, Nowa Sól 2001.
 • Bakalarz K., Dawna Nowa Sól, Nowa Sól 1985.
 • Gącarzewicz M., Medale i plakiety Nowej Soli 1945 - 1984.
 • Iłło A., Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne w Nowej Soli, [w]: Zakłady przemysłu kluczowego w województwie zielonogórskim, Zielona Góra 1966.
 • Józwa S., Wycieczki rowerowe po Nowej Soli i okolicach, Nowa Sól 2000, wyd. II - 2002.
 • Kowalski S., Zabytki województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1987.
 • Kowalski S., Miasta Środkowego Nadodrza. Dawniej. Zielona Góra 1994.
 • Łęczycki J., Dolnośląska Fabryka Kleju w Nowej Soli, [w]: Zakłady przemysłu kluczowego w województwie zielonogórskim, Zielona Góra 1966.
 • Nowa Sól 1743 - 1993. 250 lat historii miasta. Katalog wystawy, Tekst: K. Bakalarz, Zielona Góra 1993.
 • Nowa Sól. Powstanie - Lokacja - Rozwój. Katalog wystawy, Tekst: M. Gącarzewicz, Nowa Sól 1998.
 • Nowa Sól. Dzieje Miasta, red. J.Benyskiewicz, Zielona Góra 1993.
 • Nowa Sól. Informator, Tekst: S. Kowalski, J. Muszyński, Nowa Sól 1992.
 • Nowa Sól i okolice. Informator dla wycieczek młodzieżowych, opr. J. Ligas, J. Spiralski,Warszawa 1969.
 • Nowa Sól - Miejsca pamięci narodowej województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1987.
 • Nowa Sól - Z dziejów i współczesności, Zeszyty Lubuskie LTK, nr 16, Zielona Góra 1978.
 • Nowa Sól - miasto w przeszłości i współcześnie, pod red. T. Andrzejewskiego, Nowa Sól 2001, CD.
 • Nowa Sól w ikonografii 1900 - 2000, Nowa Sól 2000. CD.
 • Płonie ognisko i szumią knieje, red. M. Jadczak, Nowa Sól 1991.
 • Rutkowski Z., Nadodrzańska osada warzelników soli, "Rocznik Lubuski", nr 2,1960.
 • Sauter W., Budownictwo mieszkaniowe w Nowej Soli, Nowa Sól 1969.
 • Styła T., Nadodrzańskie Zakłady Przemysły Lniarskiego w Nowej Soli, [w]: Zakłady przemysłu kluczowego w województwie zielonogórskim, Zielona Góra 1966.
 • Wesołowscy A. i K., 400 lat kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Nowej Soli 1596 - 1996, Nowa Sól 1997.
 • Ziemia nowosolska, red. L. Chajnowski, Nowa Sól 1966.

Źródła drukowane - niemieckie

 • Neusalz a/O, Schriftenreihe des Preus. Polizeiinstitut, Berlin 1932.
 • Neusalz während der russisch - polnischen Besatzungszeit, [w]: Bundesarchiv Koblenz, Ost-dokumentation Nr 1, 1981.
 • Statuten für die Schüssen-Gesellschaft zu Neusalz a/O, Neusalz 1843.
 • Städtlisches realgymnasium zu Neusalz. Jahres bericht über das Schuljahr 1927/28.
 • Wuttke K., Die Schlesiche Oderschiffahrt in Vorpreusischer Zeit. Urkunden und Aktenstücke Breslau, Josef Max et sp. 1896.
 • Wuttke K., Die Versangung mit Salz während des Mittelalters, [w:] Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterhum, t. II 1843.

Literatura niemiecka

 • Adressbuch für Die Stadte Neusalz a.Oder, Freystad, Beuthen, Neustädtel und Deutsch Wartenberg, Neusalz 1914.
 • Andenken an das am 14 August 1843 gefeierte Jubelfest wegen des hundertjährigen Bestehens der Stadt Neusalz von Bürgemeister Facilides, Grünberg 1843.
 • Bronisch P., Geschichte von Neusalz a.d. Oder, Neusalz 1893.
 • Fünfhundersiebzig Jahre Paullinenhütte 1852-1927, Neusalz 1927.
 • Gläser E., Aus der Geschichte des Heimatmuseum für Neusalz/Oder, Grünberg 1940.
 • Gläser E., Gruschwitz - Bilder aus der Geschichte der Gruschwita Textilwerke A.G, Frankfurt a/Main.
 • Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schleisen, Liegnitz 1925.
 • Hoffman H., Die katholischen Kirchen in Neusalz und Rauden, Breslau 1935.
 • Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt 1912- 41.
 • Hoffman H., Geschichte der Stadt Neusalz. Zur Erinnerungen an den Bau des neuen Rathauses anno 1879, Neusalz 1879.
 • Schultz W. G., Zum Neuen Salze, Dorstelungen Quelen zur Geschichte der Stadt Neusalz, t.I, Neusalz 1926, , t.II Neusalz 1930, t..III Offenbach 1961.
 • Schulz W. G., 100 Jahre Krausewerk, Neusalz 1927.

© Tomasz Andrzejewski, Muzeum Miejskie w Nowej Soli.