Rys historyczny miasta
Dzieje regionu
Kalendarium
Czasy współczesne
Warto zobaczyć
Zabudowa mieszkalna
Literatura związana z miastem
Literatura związana z regionem

      Nowa Sól położona jest na lewym brzegu Odry, w południowo - wschodniej części województwa lubuskiego. Oddalona jest o 23 kilometry na południe od Zielonej Góry. Przez miasto przebiega międzynarodowa droga E-65 prowadząca z Czech, przez przejście graniczne w Jakuszycach, nad Bałtyk do Świnoujścia i dalej do Niemiec. Miasto jest lokalnym węzłem kolejowym. Średnie wyniesienie nad poziom morza obszaru Nowej Soli wynosi 66 metrów. Powierzchnia miasta w granicach administracyjnych wynosi 2156 hektarów.

      Nowa Sól liczy 42000 mieszkańców i jest miastem powiatowym w województwie lubuskim. Dominuje tu przemysł metalurgiczny, lniarski, spożywczy i drzewny. Miasto, będące portem nadodrzańskim, posiada remontową stocznię rzeczną. Do większych zakładów przemysłowych należą: Fabryka Nici "Odra" S.A., Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne "Dozamet", Fabryka Kotłów "Fakot", Nowosolskie Zakłady Obuwia "Junior", Zakłady Jajczarskie, Zakłady Produkcji Opakowań "Karton-Pak", Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórcze Przemysłu Paszowego "Bacutil", Zielonogórskie Fabryki Mebli. Wiele z tych firm kontynuuje chlubne, przedwojenne tradycje, wszystkie przechodzą teraz trudny okres przystosowywania się do gospodarki rynkowej. Obsługę finansową nowosolskim zakładom i prywatnym inwestycjom zapewnia sieć banków i ich filii.

      W Nowej Soli jest 9 szkół podstawowych, Liceum Ogólnokształcące, zespoły szkół: Elektrycznych, Spożywczych, Mechanicznych i Zawodowych oraz szkoła muzyczna pierwszego stopnia. Rolnictwo miejskie gospodaruje na 867 ha użytków rolnych. Grunty rolne wykorzystują gospodarstwa rolne, fermy drobiu, liczne ogrodnictwa, a także pokaźne obszary ogrodów działkowych.

      Od roku 1993 trwa budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, która zostanie oddana do użytku w roku 1999 i będzie oczyszczała ścieki z całego miasta. Jednocześnie trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenach osiedli domków jednorodzinnych. W mieście zapoczątkowano odzyskiwanie surowców wtórnych.

      Nowa Sól podjęła współpracę z partnerskimi miastami w Niemczech. Miasto utrzymuje ścisłe kontakty z miastami: Achim, Senftenberg i Püttlingen w zakresie współpracy gospodarczej, opieki zdrowotnej i społecznej, kultury i sportu.