Rys historyczny miasta
Dzieje regionu
Kalendarium
Czasy współczesne
Warto zobaczyć
Zabudowa mieszkalna
Literatura związana z miastem
Literatura związana z regionem

1553 - Antoni Danczko (Schmidt) otrzymuje od cesarza Ferdynanda I zezwolenie na utworzenie na Śląsku warzelni soli.
1557 - Wysłanie z warzelni wybudowanej w okolicach Zaboru pierwszej barki z solą do Wrocławia.
1563 - Budowa nowej warzelni w okolicy wsi Modrzyca.
1565 - Zniszczenie warzelni przez powódź.
1572 - Ponowne zniszczenie osady przez huragan. Odbudowa osady i warzelni.
1591 - Rozpoczęcie budowy kościoła ewangelickiego (św. Michała)
1622 - Przemarsz oddziałów "lisowczyków" w okolicach Nowej Soli.
1631 - Zaraza dziesiątkuje ludność osady.
1632 - Oddziały szwedzkie obsadzają brzegi Odry od Siedliska do Bojadeł.
1632 - 1648 - Przemarsze wojsk szwedzkich i cesarskich powodują zniszczenia i wyludnienie osady.
1651 - Przekazanie kościoła ewangelickiego katolikom.
1699 - Otwarcie szkoły ewangelickiej.
II poł. XVII w. - Stopniowy upadek warzelni.
1713 - Przekształcenie warzelni w faktorię solną.
1731 - Erygowanie parafii św. Michała Archanioła.
1736 - Wielka powódź.
1737 - Klęska nieurodzaju i głód w mieście.
1740 - Wojna śląska. Przyłączenie Śląska do Królestwa Pruskiego.
1743 - Król pruski Fryderyk II nadaje Nowej Soli prawa miejskie.
1744 - Przybycie do miasta Braci Morawskich.
1759 - Przemarsz wojsk rosyjskich, które podpalają miasto i pustoszą okolicę.
1764 - Przejazd przez miasto króla Fryderyka II.
1766 - Ponowna wizyta Fryderyka II.
1769 - Oddanie do użytku nowego zboru gminy morawskiej.
1809 - Reformy w Prusach. Powołanie władz samorządowych.
1812 - Przemarsz w okolicach Nowej Soli oddziałów francuskiej Wielkiej Armii.
1813 - Obecność wojsk rosyjskich i francuskich w Nowej Soli.
1814 - Przemarsz w okolicach miasta wojsk polskich walczących wcześniej u boku Napoleona.
1816 - Założenie przez J. D. Gruschwitza wytwórni nici (późniejsze NFN "Odra").
1827 - Założenie przez K. H. Gläsera zakładu hutniczego. (obecny Dozamet).
1835 - Rozpoczęcie budowy kościoła ewangelickiego (obecnie św. Antoniego).
1841 - Król Fryderyk Wilhelm IV wizytuje kościół ewngelicki.
1846 - 1850 - Budowa drogi do Kożuchowa.
1848 - Otwarcie powszechnej szkoły ewangelickiej.
1852 - Uruchomienie zakładu hutniczego "Paulinenhütte" (obecny Fakot).
1854 - Silna powódź nawiedza miasto. Król Fryderyk Wilhelm IV ogląda szkody w mieście.
1856 - Ukazuje się pierwszy numer gazety miejskiej "Neusalzer Wochenblatt".
1858 - Zawinięcie pierwszego parowca do portu w Nowej Soli.
1861 - Utworzenie szpitala joanitów (budynek obecnej parafii św. Antoniego).
1865 - Utworzenie miejskiego zakładu gazowniczego.
1867 - Założenie cmentarza miejskiego.
1870 - 1871 - Budowa pierwszego mostu drewnianego przez Odrę.
1871 - 1875 - Budowa połączenia kolejowego Nowej Soli z Głogowem i Zieloną Górą
1878 - 1879 - Przebudowa ratusza.
1872 - Powstanie fabryki kleju braci Garve.
1890 - Uruchomienie połączenia kolejowego do Kożuchowa i Żagania.
1908 - Nowa Sól uzyskuje połączenie kolejowe z Poznaniem.
1915 - Powstanie muzeum.
16.XI.1923 - "Czarny piątek" - demonstracje i rozruchy w mieście wywołane nasilającym się kryzysem gospodarczym.
1927 - Budowa mostu zwodzonego na kanale portowym.
1928 - Włączenie w granice administracyjne miasta gminy Koserz, Starego Żabna i Przyborowa.
1929 - 1934 - Modernizacja sieci wodociągowej. Budowa nowych osiedli mieszkaniowych w kierunku Kożuchowa.
1930 - Otwarcie szpitala powiatowego przy ul. Sienkiewicza.
1932 - Oddanie do użytku nowego stalowego mostu przez Odrę. Przeniesienie gimnazjum do nowego budynku przy obecnej ul. Gimazjalnej.
1928 - 1945 - Budowa umocnień "Pozycji Środkowej Odry" w rejonie Nowej Soli.
1933 - Przejęcie władzy w mieście przez partię hitlerowską.
1939 - Powstanie przy zakładach przemysłowych pierwszych obozów pracy przymusowej i filii obozów jenieckich.
1942 - Utworzenie przy zakładach nici obozu pracy dla Żydów.
1944 - Przygotowanie do obrony miasta. Częściowa ewakuacja ludności.
14.II.1945 - Zajęcie miasta przez wojska radzieckie.
III - IV.1945 - Przybycie pierwszych osadników polskich.
12.V.1945 - Utworzenie polskiej administracji.
22.V.1945 - Powstanie miejskiego oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.
2.VI.1945 - Rozpoczęcie działalności Zarządu Miasta.
VI.1945 - Rozpoczęcie akcji wysiedlania ludności niemieckiej.
15.VIII.1945 - Utworzenie diecezji gorzowskiej.
11.IX.1945 - Otwarcie pierwszej szkoły podstawowej (SP 1).
12.XI.1945 - Rozpoczęcie działalności pierwszej szkoły średniej (Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące).
3.I.1946 - Uruchomienie produkcji w zakładach nici ("Odra").
31.I.1946 - Rozpoczęcie działalności Zakładowego Domu Kultury "Dozamet".
3.VIII.1946 - Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej.
13.V.1946 - Uruchomienie produkcji odlewniczej w zakładach ("Dozamet").
1946 - 1947 - Największe nasilenie akcji osadniczej w rejonie Nowej Soli.
1946 - Powołanie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum.
1947 - Otwarcie Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego.
1950 - Erygowanie parafii św. Antoniego Padewskiego - (Zakon Braci Mniejszych Kapucynów OFMCap.).
1953 - Reforma administracyjna. Przeniesienie siedziby powiatu z Kożuchowa do Nowej Soli.
1966 - Rozpoczęcie budowy osiedla mieszkaniowego im. M. Kopernika.
1967 - Powstanie Państwowej Szkoły Muzycznej.
1972 - Rozpoczęcie budowy osiedla mieszkaniowego na Zatorzu (oś. XXX PRL).
1975 - Reforma administracyjna - likwidacja powiatu nowosolskiego.
1976 - Rozbudowa zakładów metalurgicznych DZM Dozamet i fabryki nici NFN "Odra".
1984 - Erygowanie parafii św. Józefa Robotnika.
1986 - 1994 - Budowa kościoła p.w. św. Józefa Robotnika (konsekracja 1993).
1990 - Ustanowienie stanowiska prezydenta miasta.
25.VIII.1992 - Reorganizacja diecezji gorzowskiej - powstanie diecezji zielonogórsko - gorzowskiej.
1992 - Erygowanie parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (dzielnica - Pleszówek) - rozpoczęcie budowy kościoła.
1997 - Powódź - zalanie części miasta przez Odrę.
1999 - Reforma administracyjna i utworzenie powiatu nowosolskiego.

© Tomasz Andrzejewski, Muzeum Miejskie w Nowej Soli.