Opening
Service in Church
Books
Publications
In preparation
The present objects of research
Motto of his life
Favourite reading
Hobbies
Contact  • Trójca Stworzona. Nauka o Św. Józefie na Śląsku [The Trinity Created. The Teaching of St Joseph in Silesia], TN KUL Lublin 1990 ss. 299; w tym: 2 fot., 1 rys., streszczenia i spisy treści w jezyku angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim;
  • Starodruki cenne ksiegozbioru Biblioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego
    i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu [Valuable Ancient Publications from among the Collection of Books in the Main Library of the Papal Faculty of Theology and the Metropolitan Higher Seminary in Wroclaw], by A. Skura, ed. T. Fitych, A. Siemieniewski, Wrocław 1993, ss. 168;
  • Kościół Milczenia Dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności [The Church of Silence Today. The Opinions of Bishops of Czech and Moravia Five Years after the Regaining of Independence], Prague - Nowa Ruda 1995, ss. 450;
  • Testi Liturgici. Częstochowa - Jasna Góra 2 - 5 Ottobre 1997, red. tomu T. Fitych; oprac. liturgiczne T. Fitych, M. Adaszek; oprac. muzyczne J. Waloszek i K. Szymonik;
  • Korzenie rodzinne: Fitychowie, (Nowa Sól 2000);
  • Giovanni Battista Lancellotti (1622 - 1627), Acta Nunciaturae Polonae, vol. XXII, part 1, PAU Kraków 201;