Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w przeglądarce Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszej.

Zastrzeżenia prawne

      Przed korzystaniem z witryny http://www.fitych.org/ prosimy uważnie zapoznać się z warunkami jej użytkowania. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z akceptacją warunków.

      Korzystanie z witryny http://www.fitych.org/, jej przeglądanie, pobieranie dostępnych na niej materiałów może mieć charakter wyłącznie niekomercyjny i może się odbywać wyłącznie w celach prywatnych.

      Ks. Tadeusz Fitych zachowuje pełne prawa do materiałów publikowanych na powyższej witrynie. Użytkownik nie może modyfikować, powielać, demonstrować publicznie, rozprowadzać w celach komercyjnych prezentowanych na stronie http://www.fitych.org/ materiałów. Stosowanie tych materiałów na jakiejkolwiek witrynie sieci Web wymaga pisemnej zgody Ks. Tadeusza Fitycha.

      Materiały dostępne na witrynie podlegają prawom autorskim. W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków, prawo do korzystania z tej witryny automatycznie wygasa i użytkownik jest zobowiązany bezzwłocznie zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały. Administratorzy strony zastrzegają sobie prawo do usuwania z witryny wszelkich wiadomości, które zawierają materiały o treściach uważanych za obelżywe, szkalujące, obsceniczne lub niestosowne.

      Materiały dostępne na witrynie są dostarczone w oryginalnym stanie, nie udzielamy w związku z powyższym żadnych gwarancji, takich jak gwarancje jakości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności własności intelektualnej. Ks. Tadeusz Fitych i Administrator strony mogą dowolnie i bez powiadomienia dokonywać zmian w publikowanych materiałach.

Ograniczenie odpowiedzialności

      Ani Ks. Tadeusz Fitych, ani osoby trzecie opisywane na witrynie http://www.fitych.org/ nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraconych korzyści, spowodowanych użyciem tej witryny.

Przepisy prawne

      Użytkownik nie może używać, eksportować ani ponownie eksportować materiałów dostępnych w tej witrynie. W szczególności, nie dozwolone jest wykonywanie jakichkolwiek kopii lub adaptacji z naruszeniem stosownych przepisów lub zasad.

      Ks. Tadeusz Fitych oraz Administrator zastrzega sobie prawo do swobodnego dokonywania zmian warunków, aktualizując publikowane dane. Warunki użytkowania witryny są wiążące dla użytkowników, z tego tez względu należy okresowo odwiedzać warunki korzystania z serwisu w celu sprawdzenia bieżących danych. Niektóre postanowienia tych warunków mogą być zastąpione uwagami prawnymi lub warunkami związanymi z konkretnymi stronami tej witryny.


Właściciel strony: Ks. Tadeusz Fitych.
Twórca i administrator strony: Mateusz Wrzaszcz.
Dział "Miasto rodzinne" przygotował: Tomasz Andrzejewski.

      Zdjęcia prezentowane na stronie http://www.fitych.org/ są właśnością Ks. Tadeusza Fitycha z wyjątkiem zdjęć i materiałów przedstawionych w dziale "Miasto rodzinne", które są własnością Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.