Powrót
Ko¶ció³ w Rudnie.
Fot. Tadeusz Fitych '2002